Background with project

Who are we?

Into the Unknown is een VR startup van Corin Donders en Quincy Norbert. We zijn afgestudeerd CMD’ers (Communication and Multimedia Design) met een voorliefde voor digitale techniek. Één van deze technieken is Virtual Reality, een nog relatief nieuwe techniek waarvan we nog niet alles weten.

Samen zijn we op zoek naar de grens van Virtual Reality, kan dit enkel ingezet worden voor videogames, of zou VR ook een rol kunnen spelen binnen de medische sector. Virtual Reality is niet slechts een kijkje nemen in een virtuele wereld, maar daadwerkelijk het beleven van een andere dimensie.